ดูดวงฟรี

เสี่ยงเซียมซี วัดดัง เซียมซีรายวัน

เสี่ยงเซียมซีวัดดัง

เซียมซีเจ้าแม่กวนอิม

เซียมซีเจ้าแม่กวนอิม วัดเล่งเน่ยยี่2 : เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ ของพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพผู้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย หรือ อีกนาม ที่เรารู้จักกันดีคือ เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่ถือว่ามีคนนับถือกันมาก มักให้คุณในเรื่องของการทำจิตใจให้เป็นสุข ไม่หวั่นไหวไปกับเรื่องของทางโลก รวมทั้งการขอบุตร นอกจากนั้นยังทำให้ครอบครัวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากหมู่มารมาคอยผจญ

คำอธิฐาน ก่อนเสี่ยงเซียมซี

ตั้งจิตให้สงบ พร้อมกล่าวคำอธิฐานในใจ ก่อนเสี่ยง ทายเซียมซี

ขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าแม่กวนอิม และ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ(เอ่ยชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท้านเคารพนับถือ) ขอบารมี ของท่าน ทั้งหลายจงช่วยเผยคำทำนายเรื่อง..(เอ่ยถึงเรื่องที่ อยากถาม เพียง 1 เรื่องเท่านั้น).. ผ่านเซียมซีนี้ และ ดลบันดาลให้การเสี่ยงทาย เซียมซีครั้งนี้ สำเร็จลุล่วง ด้วยเทอญ

กรุณารอคำทำนาย สักครู่... กดเสี่ยงทายเซียมซี
X
กรอกชื่อ และ วัน เดือน ปีเกิด


App.ดูดวงฟรีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation