ดูดวงฟรี

เสี่ยงเซียมซี วัดดัง เซียมซีรายวัน

เสี่ยงเซียมซีวัดดัง

เซียมซีหลวงพ่อโต วัดชัยชนะสงคราม (ท่าแค) จังหวัดตาก

เซียมซรหลวงพ่อโต : วัดชัยชนะสงคราม ประวัติหลวงพ่อโต วัดชัยชนะสงคราม จ.ตาก สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 2299 ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตาก หลวงพ่อโต-บันดาลชัยให้สมปรารถนา คือ คำบอกเล่าในพุทธบารมีหลวงพ่อโต

คำอธิฐาน ก่อนเสี่ยงเซียมซี

ตั้งจิตให้สงบ พร้อมกล่าวคำอธิฐานในใจ ก่อนเสี่ยง ทายเซียมซี

ขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโต วัดชัยชนะสงคราม (ท่าแค) จังหวัดตาก และ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ(เอ่ยชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท้านเคารพนับถือ) ขอบารมี ของท่าน ทั้งหลายจงช่วยเผยคำทำนายเรื่อง..(เอ่ยถึงเรื่องที่ อยากถาม เพียง 1 เรื่องเท่านั้น).. ผ่านเซียมซีนี้ และ ดลบันดาลให้การเสี่ยงทาย เซียมซีครั้งนี้ สำเร็จลุล่วง ด้วยเทอญ

กรุณารอคำทำนาย สักครู่... กดเสี่ยงทายเซียมซี
X
กรอกชื่อ และ วัน เดือน ปีเกิด


App.ดูดวงฟรีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation