ดูดวงฟรี

เสี่ยงเซียมซี วัดดัง เซียมซีรายวัน

เสี่ยงเซียมซีวัดดัง

เซียมซีวัดมังกรกมลาวาส

เซียมซีวัดเล่งเน่ยยี่ : วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เป็นวัดสังกัดจีนนิกาย ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง กทม. เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีนจากต่างประเทศ วัดนี้ บางคนเรียกว่า "วัดมังกร" ชื่อวัดอย่างเป็นทางการคือ "วัดมังกรกมลาวาส" พระราชทานจาก รัชกาลที่ 5 ก่อตั้งปี พ.ศ. 2414 ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปีกว่า

คำอธิฐาน ก่อนเสี่ยงเซียมซี

ตั้งจิตให้สงบ พร้อมกล่าวคำอธิฐานในใจ ก่อนเสี่ยง ทายเซียมซี

ขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดมังกรกมลาวาส และ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ(เอ่ยชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท้านเคารพนับถือ) ขอบารมี ของท่าน ทั้งหลายจงช่วยเผยคำทำนายเรื่อง..(เอ่ยถึงเรื่องที่ อยากถาม เพียง 1 เรื่องเท่านั้น).. ผ่านเซียมซีนี้ และ ดลบันดาลให้การเสี่ยงทาย เซียมซีครั้งนี้ สำเร็จลุล่วง ด้วยเทอญ

กรุณารอคำทำนาย สักครู่... กดเสี่ยงทายเซียมซี
X
กรอกชื่อ และ วัน เดือน ปีเกิด


App.ดูดวงฟรีตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation