การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

By Horoworld cbox Horoworld's avatar Update วันที่

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  

 การตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

 

 ตั้งชื่อลูก

วันนี้ horoworld มีวิธี ตั้งชื่อลูกให้ตรงตามวันเกิด มาให้เพื่อนๆได้นำไปเป็นเกณฑ์ในการตั้งชื่อให้เหมาะกับลูกของคุณกันค่ะ ลูกเกิดวันไหนควรใช้ตัวอักษรอะไรนำหน้าชื่อ ไปดูกันเลยค่ะ

 

วิธีตั้งชื่อทำอย่างไร

การตั้งฉายาหรือชื่อพระ กับตั้งชื่อฆราวาสไม่เหมือนกัน คือ ฉายาพระใช้ อักษรวรรคบริวาร นำหน้า สำหรับฆราวาส ถ้าเป็นชายใช้ อักษรวรรคเดชนำหน้าชื่อ หญิงใช้ อักษรวรรคศรี นำหน้าชื่อเพื่อความเข้าใจโปรดดูแผนภูมิข้างล่างนี้

หมายเลข ๑ เป็นเครื่องหมายแทนวันอาทิตย์

หมายเลข ๒ แทนวันจันทร์

หมายเลข ๓ แทนวันอังคาร

หมายเลข ๔ แทนวันพุธกลางวัน

หมายเลข ๕ แทนวันพฤหัสบดี

หมายเลข ๖ แทนวันศุกร์

หมายเลข ๗ แทนวันเสาร์

หมายเลข ๘ แทนวันราหูวันพุธกลางคืน


ลำดับของทักษาประจำวัน

1. บริวาร
2. อายุ
3. เดช
4. ศรี
5. มูละ
6. อุตสาพะ
7. มนตรี
8. กาลกิณี

ตามแผนนี้จะเห็นได้ว่า

คนเกิดวันอาทิตย์ (๑) สระทั้งหมดเป็นบริวาร

คนเกิดวันจันทร์ (๒) ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร

คนเกิดวันอังคาร  (๓) จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร

คนเกิดวันพุธกลางวัน (๔) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร

คนเกิดวันพฤหัสบดี (๕) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร

คนเกิดวันศุกร์ (๖) ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร

คนเกิดวันเสาร์ (๗) ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร

คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน (๘) ย ร ล ว เป็นบริวาร


ถ้าอยากรู้ว่าตัวอักษรไหนเป็นอายุ เป็นเดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ก็ให้นับบริวารที่ช่องวันเกิด เช่น เกิดวันอาทิตย์ให้นับบริวารที่หมายเลข ๑ แล้วเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ไปตามลำดับดังนี้ บริวาร (๑) อายุ (๒) เดช (๓) ฯลฯ กาลกิณี (๖) ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีให้นับบริวารช่องหมายเลข (๕) อายุ (๘) เดช (๖) ศรี (๑) ฯลฯ กาลกิณี (๗) เป็นต้น

 

  ตั้งชื่อลูก

 

อักษรที่ห้ามนำมาใช้ตั้งชื่อ คือ อักษรช่องกาลกิณี จากตารางนี้จะรู้ได้ทันทีว่า

คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามตัวอักษรช่อง ๖ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ)

คนเกิดวันจันทร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๑ (สระทั้งหมด)

คนเกิดวันอังคารห้ามตัวอักษรช่อง ๒ (ก ข ค ฆ ง)

คนเกิดวันพุธกลางวันห้ามตัวอักษรช่อง ๓ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ)

คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามตัวอักษรช่อง ๗ (ด ต ถ ท ธ น)

คนเกิดวันศุกร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๘ (ย ร ล ว)

คนเกิดวันเสาร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๔ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ)
          
คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืนห้ามตัวอักษรช่อง ๕ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม)

เวลาตั้งชื่อ ถ้าตั้งชื่อพระ (ฉายา) ท่านให้เอาอักษรวรรคบริวารขึ้นต้น ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ขึ้นต้นด้วย ก ข ค ฆ ง ตัวใดตัวหนึ่ง เช่นกมโลขันติปาโล เป็นต้น ถ้าเกิดวันอังคารขึ้นต้นด้วยตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น จันททวโร ฉันทธัมโม เป็นต้น

ถ้าตั้งชื่อฆราวาส หรือ ชาวบ้านทั่วไป ต้องตามเพศ เพศชาย ให้เอาตัวอักษรวรรค เดช ตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ เพศหญิงให้เอาตัวอักษรวรรค ศรี ตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ ยกตัวอย่างชายเกิดวันอาทิตย์ อํกษรช่องที่ ๓ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) เป็นเดช ห้ามใช้ตัวอักษรช่อง ๖ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) ชื่อเป็นมงคลอาทิ จิตรดิลก ฉันทกร ชยุตม์ เป็นต้น หญิง เกิดวันอาทิตย์อักษรช่องที่ ๔ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) เป็นศรี ห้ามอักษรช่อง ๖ เช่นเดียวกัน ชื่อที่เป็นมงคลอาทิ ฐิติมา ณัฐกฤตา เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
snowbrand.co.th และ
kapook

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก

http://diarylove.com/forum_posts.asp?tid=4747

http://www.toplaza.com/

 

 

 
 
 
ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน มกราคม

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน กุมภาพันธ์ 

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน มีนาคม

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555  เดือน เมษายน

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน พฤษภาคม 

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน มิถุนายน 

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน กรกฎาคม  

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน สิงหาคม 

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน กันยายน 

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน ตุลาคม  

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน พฤศจิกายน 

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2555 เดือน ธันวาคม

 


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อลูก


 
 
 ตั้งชื่อเล่นลูก ยังไงให้ถูกโฉลก
การตั้งชื่อเล่น นั้นก็สำคัญไม่แพ้ชื่อจริง ดังนั้นเราควรตั้งชื่อเล่นลูกให้ถูกโฉลกด้วย


 สถิติการตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเล่น ที่น่าสนใจ
มาดูสถิติการตั้งชื่อเล่นลูกของแต่ละประเทศว่า ชื่อเล่นไหนน่าสนใจสุดกันค่ะ

 การตั้งชื่อลูก ชื่อยอดฮิตที่นิยมตั้งกัน
ชื่อยอดฮิต ที่พ่อแม่มักตั้งชื่อลูกในต่างประเทศจะมีชื่ออะไรบ้าง


 ความเป็นมาของ การตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเล่น
ชื่อเล่น ที่เรามีนั้นมาจากไหนกันและเกิดขึ้นได้อย่างไร
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด
การตั้งชื่อลุกให้ถูกต้องตามวันเกิดนั้นย่อมส่งผลดีในทุกๆด้านได้

 ตั้งชื่อลูก แบบหลักมหาเลขศาสตร์
ตั้งชื่อลูกด้วยหลักมหาเลขศาสตร์ที่เชื่อว่าส่งผลต่อการงาน สุขภาพ ความรัก
 ตั้งชื่อลูก ด้วย เลขศาสตร์
ศาสตร์ที่แปลอังษรออกมาเป็นตัวเลข นิยมนำมาใช้ตั้งชื่อโดยเฉพาะชื่อลูก

การตั้งชื่อลูกตามหลักทักษา
ชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อ ตั้งชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์
 


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation