ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนสิงหาคม ฤกษออกรถใหม่

By Horoworld cbox Horoworld's avatar Update วันที่

ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนสิงหาคม ฤกษออกรถใหม่

ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 ฤกษ์ออกรถใหม่ เดือนสิงหาคม  

ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 ฤกษ์ออกรถใหม่ เดือนสิงหาคม

 

 

 

ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนสิงหาคม

 


  คนเกิดวันอาทิตย์ สำหรับ ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคมปี 2555 วันที่เป็นฤกษ์ดี คือ  วันเสาร์ที่  11  สิงหาคม   2555  เป็นภูมิปาโลฤกษ์  ออกรถในวันนี้  จะมีความมั่นคงในหลักฐาน ที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี

 

 

 

   คนเกิดวันจันทร์ สำหรับ ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคมปี 2555 วันที่เป็นฤกษ์ดี  คือ วันเสาร์ที่  4   สิงหาคม  2555  เป็นเทวีฤกษ์  ออกรถในวันนี้  จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย  มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี

 

 


  คนเกิดวันอังคาร สำหรับ ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคมปี 2555 วันที่เป็นฤกษ์ดี คือ วันพฤหัสบดีที่  16  สิงหาคม   2555   เป็นราชาฤกษ์   ออกรถในวันนี้  จะมีจุดเด่นเป็นที่ชื่นชมยกย่องในการเป็นผู้นำในสังคมที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ จะเดินทางไปพบปะใครก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญประดุจ คุณคือคนสำคัญ จะขับขี่ยวดยานก็แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับความสะดวกในทุกๆสถานที่

 

 

 

 

 
  คนเกิดวันพุธ สำหรับ ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคมปี 2555 วันที่เป็นฤกษ์ดี คือ วันศุกร์ที่  31  สิงหาคม  2555  เป็นเทวีฤกษ์  ออกรถในวันนี้  จะมีเสน่ห์ มีความทันสมัย  มีความราบรื่นดี จะมีความปลอดภัย ในการเดินทางไปในทิศทางต่างๆ จะมีความสุข ความสำเร็จในการติดต่อกิจการงานต่างๆได้ดี จะบรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

   คนเกิดวันพฤหัสบดี สำหรับ ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคมปี 2555 วันที่เป็นฤกษ์ดี คือ วันอังคารที่  21  สิงหาคม  2555   เป็นภูมิปาโลฤกษ์  ออกรถในวันนี้  จะมีความมั่นคงในหลักฐาน ที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี

 

 

 

 

  คนเกิดวันศุกร์ สำหรับ ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคมปี 2555 วันที่เป็นฤกษ์ดี คือ วันอังคารที่  21   สิงหาคม   2555  เป็นภูมิปาโลฤกษ์  ออกรถในวันนี้  จะมีความมั่นคงในหลักฐาน ที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี

 


 คนเกิดวันเสาร์ สำหรับ ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคมปี 2555 วันที่เป็นฤกษ์ดี คือ วันเสาร์ที่  11  สิงหาคม  2555  เป็นภูมิปาโลฤกษ์  ออกรถในวันนี้  จะมีความมั่นคงในหลักฐาน ที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี

 

 

   ***  ประกาศ: ข้อมูลนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ อ. นพัสนันส์ พยากรณ์ และ เว็บไซต์ Horoworld.com เท่านั้นหากท่านต้องการนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อเป็นการเผยแพร่ กรุณาติดต่อขออณุญาติที่ webmaster@horoworld.com  ก่อนที่จะนำข้อมูลไปลงค่ะ **** 

 

  

 

 ฤกษ์ออกรถ ปี 2555

   
     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนมกราคม 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนกุมภาพันธ์ 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนมีนาคม 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนเมษายน 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนพฤษภาคม 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนมิถุนายน 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนกรกฎาคม 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนสิงหาคม 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนกันยายน 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนตุลาคม 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนพฤศจิกายน 

     ฤกษ์ออกรถ ปี 2555 เดือนธันวาคม 

 

 

 

 

 

 

ฤกษ์ออกรถปี 2555 พยากรณ์โดย อ.นพัสนันส์ 
 
   

ปรึกษาดวงกับ อ.นพัสนันส์ สดๆผ่านทาง 1900-1900-15  รหัส 195  
หรือ คุยเรื่องดวงกับ อ.นพัสนันส์ ทางเว็บบอร์ดได้ที่นี่ คลิก!
 
 
 
 
 
 

  

รูปประกอบจาก www.toyota.co.th และ www.mitsubishi-motors.co.th


ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation