ดูดวงปี2555 ดวงปี 2555 ดูดวง 2555

By Horoworld cbox Horoworld's avatar Update วันที่

ดูดวงปี2555 ดวงปี 2555 ดูดวง 2555

ดูดวงปี2555 ดวงปี 2555 ดูดวง 2555  


ดูดวงปี 2555


ดูดวงปี2555 สำหรับผู้ที่เกิด ปีชง 2555 ปีชงปีมะโรง คนดวงชง ดวงปี2555 จะมีอุปสรรค ต่างๆ ดังนั้นควร แก้ชงปี 2555 ดังนี้

 

 

 ดูดวงปี 2555 


    ดูดวงปี 2555 มังกรเล่นน้ำ(ลงสระ)

   
    ภูมิปัญญาจีนโบราณ ได้เผยแพร่ความเชื่อเรื่อง เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา หรือ องค์ไท้ส่วย มานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลัทธิเต๋า ที่มักพบว่ามีรูปปั้นของ องค์ไท้ส่วยทั้ง 60 รูปประทับอยู่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้สักการบูชาในทุกๆอาราม แต่ละปี องค์ไท้ส่วย จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกๆปีอย่างไม่มีวันสิ้นสุด หรือที่เรียกว่า “เฝ้าปี” เพื่อทำหน้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองดวงปี โดยใช้หลักโหรราศาสตร์จีน โป้ยหยี่สี่เถี่ยว มาเป็นเกณฑ์ และแต่ละองค์ก็จะมีชื่อให้เรียกขานแตกต่างกัน


    ชาวจีนโดยทั่วไปเชื่อว่า เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นการกราบไหว้บูชา เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา หรือ องค์ไท้ส่วย ทุกๆปี ก็เป็นการเสริมดวงชะตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดปีชง ควรกราบไหว้เพื่อวิงวอนให้องค์ไท้ส่วยคุ้มครองดวงชะตา เสมือนเป็นการฝากดวง เพื่อสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้ร้ายกลายเป็นดี จากหนักกลายเป็นเบา นอกจากนี้ ผู้ใดที่เกิดปีร่วมชงไท้ส่วย ,ปีทับไท้ส่วย,ปีเฮ้งไท้ส่วย,ปีไห่ไท้ส่วยและสุดท้ายคือปีผั่วไท้ส่วย ก็ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องกราบไหว้องค์ไท้ส่วย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หากดวงดีอยู่แล้วก็ให้ดวงดียิ่งขึ้น หากดวงตกก็ตกไม่ถึงศูนย์


    องค์ไท้ส่วยที่รับหน้าที่เฝ้าปีในปีพ.ศ. 2555 นี้ ปีมะโรง ตามปีใน 12 นักษัตร มีพระนามว่า แผ่ไท่ไต่เจียงกุง ตามความเชื่อโบราณเชื่อว่า พระองค์สามารถบันดาลสุขหรือทุกข์ให้เกิดกับใครคนใดก็ได้ทั้งนั้น แต่เบื้องต้นคน ที่ควรไปกราบไหว้บูชาหรือทำการแก้เคล็ดที่สุด เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตและเพื่อให้รอดพ้นจากอิทธิพลร้ายใน ช่วงปี 2555 คือ


 ดวงปี 2555สำหรับผู้ที่เกิดปีชง ดังนี้


ดูดวงปี 2555 สำหรับคนที่เกิดปีจอ

 

          คือ ปีชงกับปีมะโรงและถือเป็นอริ ปะทะโดยตรงกับ องค์ไท้ส่วย อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีอย่างรุนแรง เป็นดวงอริ พิฆาตดวงชะตา จึงไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาท เป็นไปได้สูงที่จะต้องสูญเสียของรักหรือผิดหวังอย่างรุนแรง นอกจากจะต้องไปกราบไหว้ขอพรฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหาเครื่องรางของปีนักษัตร ขาล,เถาะหรือมะเมีย มาช่วยปัดเป่าภัยอันตรายให้พ้นตัว ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีจอ ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือดูดวงปี 2555 สำหรับคนที่เกิดปี มะโรง

         คือปีทับไท้ส่วย และยังเข้าเกณฑ์เบียดเบียนกับปีมะโรง ดวงปี2555 มีแนวโน้มที่จะพบกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว หากใช้ชีวิตโดยประมาทขาดความรอบคอบ มักจะได้รับความเดือดร้อนอย่างที่สุด เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบบานปลาย นอกจากจะต้องไปกราบไหว้ขอพรฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหาเครื่องรางของปีนักษัตร ชวด,วอกหรือระกา มาช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง ได้แก่ ทิศตะวันออกดูดวงปี 2555 สำหรับคนที่เกิดปีฉลู

        คือปี ร่วมชงไท้ส่วยและยังให้ผลแตกแยก กับปีมะโรง ว่ากันง่ายๆ ว่ามักไม่ ประสบความสำเร็จ ไม่ราบรื่น หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปตามความคาดหมายหรือได้มายาก เลือดตาแทบกระเด็น มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือความรัก นอกจากจะต้อง ไปกราบไหว้ขอพรฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหาเครื่องรางของปีนักษัตร ชวด,มะเส็งหรือระกา มาช่วยบรรเทาอุปสรรคต่างๆให้ลดน้อยลง ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีฉลู ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือดูดวงปี 2555 สำหรับคนที่เกิดปีมะแม

         คือปี ร่วมชงไท้ส่วยอีกปีหนึ่งเช่นกัน มัก ประสบกับปัญหา ผิดหวังซ้ำซาก ติดขัดหลายเรื่อง นอกจากชีวิตจะไม่ค่อยราบรื่นแล้ว ยังต้องพบเจอเรื่องลำบากใจ เสียของรัก ผลประโยชน์ที่ควรได้หลุดลอยไปต่อหน้าต่อตา รวมทั้งมีเกณฑ์เสียชื่อเสียง นอกจากจะต้อง ไปกราบไหว้ขอพรฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหาเครื่องรางของปีนักษัตร เถาะ ,มะเส็งหรือกุน เพื่อกระตุ้นให้สิ่งดีๆ รวมถึงโชคลาภหมุนเวียนเข้ามาหา ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีมะแม ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือดูดวงปี 2555 สำหรับคนที่เกิด ปีเถาะ 

         คือปีให้ร้าย กับปีมะโรง ผลเสียที่เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องของสุขภาพ อาจมีปัญหาทั้งหนัก เบาและเป็นๆหายๆ ตลอดทั้งปี ไม่เช่นนั้นก็ให้ระวังกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวและบริวาร นอกจากจะต้องไปกราบไหว้ขอพรฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วยแล้ว ก็ควรหาเครื่องรางของปีนักษัตร มะแม,จอหรือกุน มาช่วยปัดเป่าภัยอันตรายให้พ้นตัว ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะ ได้แก่ ทิศตะวันตก

 

และสำหรับปีนักษัตรอื่นๆนั้นมีทิศมงคลประจำปี 2555 ดังนี้

ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีชวด ได้แก่ ทิศตะวันตก
ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีขาล ได้แก่ ทิศตะวันออก
ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย ได้แก่ ทิศตะวันตก
ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีวอก ได้แก่ ทิศตะวันออก
ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีระกา ได้แก่ ทิศตะวันตก
ทิศมงคลปี 2555 สำหรับผู้ที่เกิดปีกุน ได้แก่ ทิศตะวันออก


 
ดูดวงปี2555 ดูดวงตามวันเกิด ดวงปี2555
ทำนายดวงโดย 
อ.กิตติญา horoworld


ดูดวงปี2555  ดูดวงตามวันเกิด คนเกิดวันอาทิตย์

 


คนวันอาทิตย์ปีหน้านี้จะมีความสุขมากขึ้น คนสูงวัยจะมีลูกหลานกลับมาหา ได้อยู่กันพร้อมหน้า สำหรับหนุ่มสาวบางคนจะมีถ่านไฟเก่า คนรักในอดีตจะกลับมา ในเรื่องงานจะได้ทำงานเดิมๆ ที่เคยทำ หรือได้กลับไปทำงานที่เดิม คนที่มีลูกหนี้เก่าให้เร่งตามเงินในปีหน้านี้มีโอกาสดี ชีวิตจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

 แก้เคล็ดเสริมดวงปี2555 คนเกิดวันอาทิตย์ ให้ทำบุญกับวัด ด้วยการถวายยา พระพุทธรูป หรือ ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์


ดูดวงปี2555  ดูดวงตามวันเกิด คนเกิดวันจันทร์

 


ปีนี้ถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ให้ค่อยๆ คิดและทำอะไรด้วยความรอบคอบ ใจเย็น ปัญหาต่างๆ ต้องใช้เวลาในการแก้ไข แล้วจะผ่านไปได้ หรือปรึกษาผู้ใหญ่ บางคนมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยได้ด้วย ควรหาโอกาสเดินทางไปพักผ่อนตากอากาศที่ต่างจังหวัด

แก้เคล็ดเสริมดวงปี2555 คนเกิดวันจันทร์ ให้เดินทางไปไห้วพระกับวัดที่อยู่ใกล้น้ำ เช่น หลวงพ่อโสธร วัดไร่ขิง


ดูดวงปี2555  ดูดวงตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร

 


ปีหน้านี้อาจมีเรื่องอึดอัดจาก ผู้อื่น ที่หาเรื่องมาให้ อาจมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ ระวังถูกหักหลัง ระวังมีคดีความ ให้ตั้งสติให้ดี หมั่นไห้วพระสวดมนต์ ให้นิ่งให้มาก

 แก้เคล็ดเสริมดวงปี2555 คนเกิดวันอังคาร ให้เข้าวัด ไหว้พระสวดมนต์ ไปไหว้พระปางนาคปรก หรือทำบุญกับมูลนิธิดูดวงปี2555  ดูดวงตามวันเกิด คนเกิดวันพุธ

 


ในปีหน้านี้คนเกิดวันพุธ จะมีภาระเรื่องงานเพิ่มขึ้น จะประสบความสำเร็จจากความขยันขันแข็ง มุมานะ คนที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง สามารถทำได้สำเร็จ ให้ระวังสุขภาพไว้บ้างอย่าทำงานหนักมาก แบ่งงานหรือกระจายงานให้คนอื่นบ้าง จะมีความมั่นคงในชีวตมากขึ้น

 แก้เคล็ดเสริมดวงปี2555 คนเกิดวันพุธ  ให้ทำบุญด้วยการถวายหลอดไฟให้วัด เพื่อให้ชีวิตมีความสว่างไสว


ดูดวงปี2555  ดูดวงตามวันเกิด คนเกิดวันพฤหัสบดี

 


ในปีหน้านี้คุณที่เกิดวันพฤหัสบดี คนที่ทำงานจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ถึงจุดหนึ่ง จะมีความมั่นคง สามารถสร้างหลักปักฐานให้กับชีวิตได้ หรือคนที่โสดอยากจะคิดมีครอบครัว คนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีบุตรได้

 แก้เคล็ดเสริมดวงปี2555 คนเกิดวันพฤหัสบดี  ทำบุญด้วยยากับพระ หรือทำบุญที่ ร.พ. สงฆ์ หรือถวายหนังสือให้พระดูดวงปี2555  ดูดวงตามวันเกิด คนเกิดวันศุกร์

 


ในปีหน้านี้คนเกิดวันศุกร์ชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งอะไรใหม่ๆ เข้ามา มีการเริ่มต้นใหม่ๆ คุณสามารถทำได้และทำได้ดี อาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณอย่างกะทันหัน แต่เป็นไปในทางที่ดี มีอุปสรรคอะไรก็จะผ่าน มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น

 แก้เคล็ดเสริมดวงปี2555 คนเกิดวันศุกร์  ทำบุญกับพระด้วยการถวายเครื่องมือ เช่น ไขควง ที่โกนหนวด ที่ตัดเล็บ ไม้กวาด เครื่องมือทำสวน


 

ดูดวงปี2555 ดูดวงตามวันเกิด คนเกิดวันเสาร์

 


คนที่เกิดวันเสาร์ปีหน้านี้ จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องมาจากความอดทนและการต่อสู้ดิ้นรน ลุยกับงาน อาจจะมีภาระเพิ่มขึ้น ทำงานอะไรมักจะมีคู่แข่ง แต่ถ้าคุณต่อสู้ก็จะสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง จะมีหลักทรัพย์ หลักฐานได้เพราะตัวคุณเอง ชีวิตคุณก็เหนื่อยมาเยอะ ให้หาความสุขให้กับชีวิตบ้าง พักผ่อนซะบ้าง

 แก้เคล็ดเสริมดวงปี2555 คนเกิดวันเสาร์   ควรทำบุญโลงศพที่มูลนิธิ


ทำนายดวงโดย 
อ.กิตติญา พยากรณ์ 

  
พูดคุยเรื่องดวง กับ อ.กิตติญา ผ่านทางเว็บบอร์ดฟรี คลิกที่นี่!

ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ : 
• เลข 7 ตัว 4 ฐาน 9 ฐาน 11 ฐาน 
• โหราศาสตร์พม่า 
• วิเคราะห์ชื่อ บ้านเลขที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• ไพ่ยิปซี 

สนใจพูดคุยเรื่องดวง อ.กิตติญา ผ่านทาง 1900-1900-15 รหัส 198 หรือ www.horoworld.com และ horoworld shop ที่ esplanade รัชดาภิเษก 


          


                                                รวม ดูดวงปี2555 ดวงปี2555


ดูดวงปี2555 หมอช้าง ดูดวงปี2555 รวมคลิปดูดวงปี2555 โดยหมอดูดังโฮโรเวิลด์

 ดูดวง 12 ราศี ปีมะโรง 2555 ดูดวงหมอหยอง


 ดูดวงปี 2555 ดูดวงเด็กเกิดปี 2555 ตามราศี มาใหม่!
 ดูดวงปี 2555 ปูโลกเบี้ยว ดูดวงตามเดือนเกิด มาใหม่!

 ดูดวงปี2555 12 ราศี โดย อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา 
 

horoworld.com Webutation