ทายนิสัย ดูโหงวเฮ้งหน้าผาก

By Horoworld cbox Horoworld's avatar Update วันที่

ทายนิสัย ดูโหงวเฮ้งหน้าผาก

ทายนิสัย ดูโหงวเฮ้งหน้าผาก  

  /></p>
<p> </p>
<p><span style=ลักษณะหน้าผากของคุณเป็นแบบไหน?

 

หน้าผากสี่เหลี่ยมกว้าง
แสดงว่าเป็นคนทำงานเก่ง เหมาะจะประกอบงานธุรกิจต่างๆ ใจคอกว้างขวางมั่นคง มีเหตุผล รู้จักไตร่ตรองและมีความรอบคอบ

หน้าผากมีรอยหยัก
เป็นรูปตัว m อย่างเห็นได้ชัดเจนมีหน้าผากแบบนี้จะเข้ากับคนได้ง่าย มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตว์ไว้ใจได้

หน้าผากหยักเล็กน้อย
เป็นรูปคล้าย ตัว m แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ และมักไม่ชอบสุงสิงกับใครนัก

หน้าผากเถิก
เป็นคนมีความสามารถ ฉลาดหลักแหลม และมีเหตุผล

หน้าผากกลมมน
เป็นคนเจ้าความคิด ชอบที่จะทำงานแข่งขันกับใครๆเปิดเผย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง เป็นที่พึงแก่คนที่กำลังประสบปัญหาได้อย่างยิ่ง

หน้าผากเป็นสัน
เป็นคนไม่ยอมเข้าใจในเรื่องที่กล่าวขึ้นมาลอยๆต้องให้รู้แจ้งเห็นจริงกับตาตัวเองจึงจะยอมเชื่อ และเป็นคนตั้งใจมั่น ไม่โอนเอียงง่ายๆ

หน้าผากต่ำและแคบ

แสดงว่าเป็นคนไม่ฉลาด ขาดความคิดสร้างสรรค์ ได้แต่คอยทำตามคำสั่งคนอื่น

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก teenee.com

 

 

 /><span style= ทายใจ ทายทัก แบบทดสอบ อื่นๆอีกมากมาย ที่นี่ /></p></span>	
	 	 <div class="ctrl-ab-view">
	  	  
			 			 

			 

			

			<!-- Display Data LightBox Iframe Gallery (Mix Picture+Embed) -->
				<div class="cb media-ft gallery-ft">
					 
						<p class="HeadLine"><strong>อัลบั้มภาพ : </strong><span>ทายนิสัย ดูโหงวเฮ้งหน้าผาก</span></p>
					 
							<div id="myphoto_1" class="my-photo">
								<ul class="lt-none">
								 <li class="hid"></li>
									
									 											<li>
												<a href="/gallery-light/2613/9020_ทายนิสัยดูโหงวเฮ้งหน้าผาก/?iframe=true&width=980&height=550" rel="prettyPhoto[mixed1]" class="">
												 <img src="http://gl.files-media.com/di/trans.gif" longdesc="http://ho1.files-media.com/ud/gal/freestyle/1/2613/24908_fabdfc2976c7365003c1a0fa1b19d10d-c-100x100.jpg" alt="ทายนิสัย ดูโหงวเฮ้งหน้าผาก" class="imglz" />
												</a> 
											</li>
								  
								 </ul>
							</div>
					<br class="cb" />
				</div>
<!-- /Display Data LightBox Iframe Gallery (Mix Picture+Embed) -->
			

			

	  
	     </div>
	 	 <br />

<!-- support by -->
<font size="2">

</font>
<!-- // support by -->
 </div>
 <!-- /content -->
 <!-- Soncial Network bar left-->
 
 <!-- /Social Network bar left-->


<div style="margin-top:20px 0 10px 0;"><div class="center_ads ">
<div><script type="text/javascript">OA_show(619);</script></div>
<div style="clear:both"></div>
</div>
</div>

<div class="article_footer">
 <div class="article_tags">
  <p class="HeadLine">Tags :</p>
<ol>


<li><a href="http://free.horoworld.com/tags/คำทำนาย" title="คำทำนาย" rel="คำทำนาย">คำทำนาย</a>, </li>


<li><a href="http://free.horoworld.com/tags/ดูดวง" title="ดูดวง" rel="ดูดวง">ดูดวง</a>, </li>


<li><a href="http://free.horoworld.com/tags/ทายนิสัย" title="ทายนิสัย" rel="ทายนิสัย">ทายนิสัย</a>, </li>


<li><a href="http://free.horoworld.com/tags/ทายนิสัย หน้าผาก" title="ทายนิสัย หน้าผาก" rel="ทายนิสัย หน้าผาก">ทายนิสัย หน้าผาก</a>, </li>


<li><a href="http://free.horoworld.com/tags/ทายโหงวเฮ้ง" title="ทายโหงวเฮ้ง" rel="ทายโหงวเฮ้ง">ทายโหงวเฮ้ง</a>, </li>


<li><a href="http://free.horoworld.com/tags/ทายใจ" title="ทายใจ" rel="ทายใจ">ทายใจ</a>
</li>
</ol>
 </div>
</div>

<div class="w30 fL mr2 ads_300x250">
<div class="center_ads ">
<div><script type="text/javascript">OA_show(495);</script></div>
<div style="clear:both"></div>
</div>

</div>

<div class="w27 fL">
	<!-- Social Network -->
  <div class="share-barleft">
  <p class="head hid">ชอบ และแบ่งปันเรื่องนี้</p>
<ul>
	<li>
  <!-- like Facebook -->
      <div class="box-fb-like">
        <div id="fb-root"></div>
				<fb:like send="false" layout="box_count" width="50" show_faces="false" action="like" colorscheme="light"></fb:like>
      </div> 
  </li>
  <li>
  <!-- Share Facebook -->
      <div class="box-fb-share" style="width:56px;height:60px;margin:0 auto;line-height:20px;">
<fb:share-button href="http://free.horoworld.com/8408_ทายนิสัยดูโหงวเฮ้งหน้าผาก" type="box_count"></fb:share-button>
      </div> 
  </li>
  <li>
  <!-- Twitter -->
      <div class="in-box-tw">
        <a href="http://twitter.com/horoworld" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="horoworld" data-url="http://free.horoworld.com/8408_">Tweet</a>
      </div>
  </li>
  <li>
  <!-- Google -->
      <div class="box-google">
      <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
					
				</script>
				<g:plusone size="tall"></g:plusone>
      </div> 
  </li>
 </ul>
<span id="scroll-sh" class="offscr"> </span>
  </div>
  <!-- /Social Network -->
	
  <div class="ads_300x150">
<div class="center_ads ">
<div><script type="text/javascript">OA_show(720);</script></div>
<div style="clear:both"></div>
</div>

  </div>
  
</div></div>
<!-- /content_body --> <!-- Gallery -->
<div style="margin-top:20px;margin-bottom:20px;">
	<div id="dcp-gallery"> 
	<div class="cb media-ft gallery-ft pop-gallery">
	 
							 
	</div>
<div class="cb"></div>
</div>
	<div style="margin-top:20px;margin-bottom:20px;">
	<div id="dcp-gallery"> 
		<div class="cb media-ft gallery-ft pop-gallery">
		 
					
		</div>
	</div>
<div class="cb"></div>
</div>
 </div>
<!-- /Gallery -->

<!-- article_footer -->
<div class="article_footer">
<a name="comment"></a>
	<div class="article_comment">
        <p id="commemt" class="HeadLine">Comment</p>
		 	
	 <script type="text/javascript"> 
		var this_page_url = $( head:first > link[rel=canonical]').attr('href'); if(this_page_url=='' || typeof this_page_url === 'undefined') { this_page_url = window.location; } window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: '533223390098647' ,status: true ,cookie: true ,xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement('script'); e.async = true; e.src = document.location.protocol +'//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1'; document.getElementById('fb-root').appendChild(e); }()); document.write('');

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation