ชุดแต่งงานสวยๆ เสริมดวงปีมังกร

By daw cbox Update วันที่

ชุดแต่งงานสวยๆ เสริมดวงปีมังกร

ชุดแต่งงานสวยๆ เสริมดวงปีมังกร  

     สำหรับท่านที่กำลังมองหาชุดแต่งงาน สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ ท่านไม่ควรมองข้ามนอกจากการมองหาวันดีนั้นคือ การเลือกสีชุดแต่งงานควรทราบว่า สีทีดีหรือสีที่ไม่ดีหรือที่เรียกกันว่า กาลกิณี ของตัวท่านเองและว่าที่สามี ดังนั้นการมองหาฤกษ์ดี หรือ เลือกสีชุดแต่งงานที่ดี เสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงิน เพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและอนาคต

คนเกิดวันอาทิตย์
     ไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันศุกร์ เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควรทำการมงคลต่างๆ ในวันอังคาร เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด
สีชุดแต่งงานที่ควรเลือกใส่ ของคนเกิดวันอาทิตย์
ชุดสีแดงก่ำหรือสีแดงเลือดหมู : เสริมสง่าราศี มากด้วยบุญญาบารมี มีอำนาจวาสนา คนนบนอบยำเกรง
ชุดสีชมพู : เสริมความน่าเคารพนับถือ เสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงิน
ชุดสีทอง : เสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ การสนับสนุนเกื้อกูล
ชุดสีขาว สีครีม : เสริมดวงให้คนรักเมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือทำให้สะดวกราบรื่นในเรื่องต่าง ๆ
ชุดสีฟ้า สีน้ำเงิน ไม่ควรใส่สีนี้ เพราะเป็นกาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง

คนเกิดวันจันทร์
     ไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดี เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด
สีชุดแต่งงานที่ควรเลือกใส่ ของคนเกิดวันจันทร์
ชุดสีส้ม : เสริมดวงเรื่องการเงิน ความมั่นคง ทุนทรัพย์ จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและอนาคต
ชุดสีทอง : เสริมความอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน
ชุดสีน้ำเงิน : เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
ชุดสีชมพู : เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่
ชุดสีฟ้า : เสริมดวงให้ประสพความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
ชุดสีแดง สีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรค

คนเกิดวันอังคาร
     ไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันจันทร์ เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด
สีชุดแต่งงานที่ควรเลือกใส่ของคนเกิดวันอังคาร
ชุดสีทอง : เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
ชุดสีชมพู : เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน
ชุดสีฟ้า : เสริมดวงด้านความมั่นคงในชีวิต เช่นมั่นคงเรื่อง หลักทรัพย์ ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน
ชุดสีแดง : เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ในการดำเนินชีวิต
ชุดสีขาว สีเหลืองนวล เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน 06.01 – 18.00 น.)
     ไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันอังคาร เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันพุธ (กลางคืน) เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด
สีชุดแต่งงานที่ควรเลือกใส่ของคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
ชุดสีน้ำเงิน สีฟ้า : เสริมดวงด้านความเคารพนับถือ ยกย่อง
ชุดสีทอง : เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงทำให้คนเคารพยำเกรง
ชุดสีขาว : เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริมหน้าที่การงาน
ชุดสีเหลืองอ่อน : เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
ชุดชมพู เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน 18.01 – 06.00 น.)
     ไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดี เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันพุธ (กลางวัน) เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด
สีชุดแต่งงานที่ควรเลือกใส่ของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
ชุดสีชมพู : เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ
ชุดสีทอง : เสริมดวงด้านความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
ชุดสีฟ้า : เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ส่งเสริมหน้าที่การงาน
ชุดสีน้ำเงิน : เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
ชุดสีแดง : เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
ชุดสีส้ม เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง

คนเกิดวันพฤหัสบดี
     ไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันเสาร์ เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดเกิด
สีชุดแต่งงานที่ควรเลือกใส่ของคนเกิดวันพฤหัสบดี
ชุดสีขาว : เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ
ชุดสีแดง : เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
ชุดสีทอง : เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
ชุดสีฟ้า : เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
ชุดสีเหลือง : เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม
ชุดสีส้ม : เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
ชุดสีน้ำเงินเข้ม เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง

คนเกิดวันศุกร์
     ไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันพุธ (กลางคืน) เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันเสาร์ เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด
สีชุดแต่งงานที่ควรเลือกใส่ของคนเกิดวันศุกร์
ชุดสีทอง : เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ
ชุดสีแดง : เสริมดวงด้านความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
ชุดสีชมพู : เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
ชุดสีเหลือง : เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ส่งเสริมหน้าที่การงาน
ชุดสีขาว : เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
ชุดสีฟ้า : เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
ชุดสีเทา เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรค

คนเกิดวันเสาร์
     ไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันพุธ (กลางวัน) เพราะเป็นกาลกิณีในวันเกิดและไม่ควรทำการมงคลต่าง ๆ ในวันศุกร์ เพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิด
สีชุดแต่งงานที่ควรเลือกใส่ของคนเกิดวันเสาร์
ชุดสีแดง : เสริมดวงให้คนยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจ
ชุดสีชมพู : เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ส่งเสริม หน้าที่การงาน
ชุดสีน้ำเงิน สีฟ้า : เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
ชุดสีเหลือง : เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
ชุดสีทอง : เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
ชุดสีเขียว เป็นสีต้องห้าม เพราะเป็น กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง
ดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงรายวัน ดูดวงฟรี อีกเพียบ คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.horolive.com/astrology-hot/weddingdress-0555.html

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
horoworld.com Webutation